PANCHANG DETAILS
GANDMOOL DETAILS
SANKRANTI DETAILS
PANCHAK DETAILS
RACE OF NAKSHATRA
  Our Bankers
 
   RACE OF NAKSHATRA  

0

ASHW

KE

13- 20

6

CHIT

MA

06– 40

BHAR

VE

13- 20

SWAT

RA

13- 20

KIRT

SU

03- 20

VISA

GU

10 -00

1

KIRT

SU

10- 00

7

VISA

GU

03- 20

ROHN

MO

13- 20

ANUR

SA

13- 20

MIRG

MA

06- 40

JESH

ME

13- 20

2

MIRG

MA

06- 40

8

MULA

KE

13- 20

ARDR

RA

13- 20

PU CH

VE

13- 20

PUNV

GU

10- 00

UT CH

SU

03- 20

3

PUNV

GU

03- 20

9

UT CH

SU

10- 00

PUSH

SA

13- 20

SARW

MO

13- 20

ASHL

ME

13- 20

DHAN

MA

06- 40

4

MAGA

KE

13- 20

10

DHAN

MA

06- 40

PU FA

VE

13- 20

SATB

RA

13- 20

UT FA

SU

03- 20

PU BH

GU

10- 00

5

UT FA

SU

10- 00

11

PU BH

GU

03- 20

HAST

MO

13- 20

UT BH

SA

13- 20

CHIT

MA

06- 40

REWT

ME

13- 20